• زمین ۱۰۰۰ متر
  • داخل بافت
  • دو کله
  • متری ۱۸.۰۰۰
  • ارتفاعات آیینه ورزان
  • قیمت کل 55
  • دارای آب و برق و گاز
  • دارای سند تک برگ. بدون پایان کار